7 Zgrupowanie Małopolskiego Okręgowego Związku Karate – Skała 2021r
Limanowscy karatecy doskonalili swoje umiejętności w Skale.

W dniu 24 kwietnia 2021 roku w hali widowiskowo-sportowej w Skale odbyło się 7 Otwarte Zgrupowanie Kumite Małopolskiego Okręgowego Związku Karate, którego gospodarzem był Klub Karate Skała na czele z liderem klubu sensei Łukaszem Sękiewiczem (2 Dan). W seminarium brało udział 80 karateka z małopolskich klubów z Biecza, Bibic, Krakowa, Limanowej, Myślenic, Nowego Sącza, Skawiny, Wieliczki, Zakopanego oraz z Dąbrowy Górniczej, Zawiercia i Żor. Zgodnie z tradycją zgrupowanie przygotował i przeprowadził jego gospodarz, którego rolę tym razem pełnił wspomniany wyżej sensei Łukasz Sękiewicz (2 Dan). W pierwszej części bloku treningowego sensei Łukasz w ramach rozgrzewki przygotował dla uczestników zgrupowania szereg ciekawych ćwiczeń sprawnościowych i ogólnorozwojowych. Następnie małopolscy karatecy przystąpili do ćwiczeń w parach i doskonalenia umiejętności walki w formie różnorodnych kombinacji stosowanych w walce. Zgrupowanie zostało zakończone godzinnym KUMITE – walkami w grupach wiekowych: 12-13 lat, 14-15 lat, 16-17 lat oraz +18 lat. Nad przebiegiem zgrupowania od strony merytorycznej nadzór pełnili członkowie Zarządu MOZK w osobach: shihan Robert Kopciowski (Prezes MOZK), shihan Andrzej Drewniak (Wiceprezes MOZK), shihan Andrzej Krawontka (Wiceprezes MOZK), sensei Arkadiusz Sukiennik (Sekretarz MOZK), których wspierał sensei Krzysztof Kopciowski (3 Dan). Na zakończenie członkowie Zarządu MOZK w osobach shihan Andrzeja Drewniaka, shihan Roberta Kopciowskiego i shihan Andrzeja Krawontki pogratulowali i podziękowali gospodarzowi seminarium – sensei Łukaszowi Sękiewiczowi (2 Dan) za organizację i ciekawie przeprowadzone seminarium, zaś wszystkim zawodnikom i trenerom, którzy uczestniczyli w zgrupowaniu pogratulowano wysokiego poziomu umiejętności oraz zaangażowania, jakie wykazali podczas zgrupowania. Podkreślono znaczenie zgrupowania, dla podnoszenia umiejętności zawodników. Jak powiedział shihan Andrzej Drewniak (9 Dan) udział w tego typu zgrupowaniach jest szczególnie ważny z uwagi zbliżające się wielkimi krokami duże i prestiżowe zawody sportowe, które w tym roku odbędą się w Polsce: we wrześniu Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin – Świnoujście 2021 oraz w listopadzie Mistrzostwa Świata Karate Kyokushin – Kraków 2021, których organizatorem jest Małopolski Okręgowy Związek Karate. W szczególny, więc sposób zależy nam na przygotowaniu zawodników zrzeszonych w MOZK do obu tych ważnych wydarzeń sportowych.

W siódmej edycji zgrupowania kumite MOZK wzięło udział ośmioro karateków ARS Limanowa – JONIEC Team w składzie: Justyna Stach, Jakub Kądziołka, Mirosław Stochel, Wiktor Stochel, Patryk Kądziołka, Tomasz Iwański oraz sensei Przemysław Juszczak (1 Dan) i sensei Arkadiusz Sukiennik (4 Dan). Jak zawsze wszyscy nasi zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w każdej części seminarium, w szczególności w godzinnym kumite. Wrócili do Limanowej zadowoleni i bogatsi o kolejne cenne doświadczenia. Gratulujemy!

 

Ps.

Przed rozpoczęciem 7 Zgrupowania Kumite MOZK odbyło się zebranie Zarządu MOZK podczas, którego podjęto decyzję, że: 8 Zgrupowanie Kumite Małopolskiego Okręgowego Związku Karate odbędzie się w czerwcu, a jego organizatorem i gospodarzem będzie Wielicki Klub Karate Kyokushinkai, którego prezesem jest sensei Krzysztof Kopciowski (3 Dan). 9 Zgrupowanie Kumite Małopolskiego Okręgowego Związku Karate odbędzie się w pierwszej połowie września, a jego organizatorem i gospodarzem będzie Nowosądecki Klub Sportowy Karate Kyokushin, kierowany przez shihan Andrzeja Krawontkę (5 Dan). Ponadto Zarząd Małopolskiego Okręgowego Związku Karate powołał Sekretarza Zarządu MOZK sensei Arkadiusza Sukiennika (4 Dan) na Dyrektora Organizacyjnego Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin – Kraków 2021 i upoważnił go do reprezentowania oraz podejmowania wszelkich działań i decyzji koniecznych i związanych z organizacją Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin – Kraków 2021.

Po zakończeniu zgrupowania odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków MOZK, którego przedmiotem było sprawozdanie finansowe z działalności MOZK za rok 2020 oraz jego zatwierdzenie przez Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków MOZK. Ponadto przedmiotem zebrania było podjęcie zmian w Statucie MOZK w związku z bieżącymi uregulowaniami prawnymi jak również dalszą działalnością organizacji w związku z podjęciem decyzji o organizacji przez MOZK Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin – Kraków 2021. Podczas zaakceptowano sprawozdanie za rok 2020 oraz jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi MOZK. Zatwierdzono również zmiany w Statucie Małopolskiego Okręgowego Związku Karate. Zobowiązano Zarząd do dopełnienia niezbędnych formalności związanych z rejestracją sprawozdań oraz wprowadzonych zmian w Statucie MOZK we właściwych organach.