8 Zgrupowanie Małopolskiego Okręgowego Związku Karate – Wieliczka 2021r.

19 czerwca 2021r. w Wieliczce odbyło się 8 otwarte zgrupowanie Małopolskiego Okręgowego Związku Karate. Tym razem rolę gospodarza pełnił Wielicki Klub Karate Kyokushinkai kierowany przez sensei Krzysztofa Kopciowskiego (3 Dan). Zgrupowaniu przewodniczyli i nadzór merytoryczny prowadzili członkowie zarządu MOZK w osobach: shihan Andrzej Drewniak (9 Dan), shihan Andrzej Krawontka (5 Dan) i shihan Robert Kopciowski (5 Dan). W hali Szkoły Mistrzostwa Sportowego, w której odbywało się seminarium spotkało się ponad 100 adeptów Karate Kyokushin z 11 małopolskich klubów zrzeszonych w MOZK. Obecni byli również karateka ze Śląska i Podkarpacia.

Tym razem ARS Limanowa – JONIEC Team reprezentowali senpai: Nikola Kądziołka, Milena Sukiennik, Iza Twaróg, Justyna Stach, Tomasz Iwański, Patryk Kądziołka, Wiktor Stochel, Mirosław Stochel, Jakub Kądziołka oraz sensei Arkadiusz Sukiennik(4 Dan).

Zgrupowanie skoncentrowane było jak zwykle na doskonaleniu umiejętności walki. Po ceremonii rozpoczęcia treningu oraz powitaniu zgromadzonych uczestników seminarium gospodarz seminarium sensei Krzysztof Kopciowski (3 Dan) przeprowadził rozgrzewkę obejmującą między innymi ćwiczenia siłowe w parach, kombinacje „tai sabaki” oraz doskonalenia wysokich kopnięć (kakato oroshi). Następnym punktem programu było blisko godzinne kumite – wolna walka w grupach wiekowych: 12-13 lat, 14-15 lat, 16-17 lat oraz +18 lat. Dla części uczestników seminarium, w tym dla zawodników ARS Limanowa – JONIEC Team walki te były etapem końcowym ich egzaminu na wyższe stopnie uczniowskie w Kyokushin Karate (kyu). Co ważne, wszyscy członkowie naszego klubu, którzy podczas seminarium zaliczali walki egzaminacyjne przeszli ten test pozytywnie i tym samym zdali egzamin na kolejne stopnie. I tak na 7 kyu egzamin zdał Tomasz Iwański. Na 5 kyu zdał Wiktor Stochel. Na 4 kyu zdała Milena Sukiennik. Na 3 kyu egzamin zdał Mirosław Stochel, a na 2 kyu (brązowy pas) zdali Justyna Stach i Jakub Kądziołka. Wielkie brawa dla naszych zawodników.
Po zakończonych walkach zarząd MOZK podziękował uczestnikom seminarium oraz jego organizatorowi. Ostatnim punktem programu był bieg wszystkich uczestników zgrupowania do oddalonej około 1 km Tężni Solankowej, obok której odbył się krótki trening kihon (techniki) i kata (formy) poprowadzony przez shihan Andrzeja Drewniaka (9 Dan). Następnie posiadacze czarnych pasów udali się na koronę tężni by tam jeszcze przez chwilę kontynuować trening. Całość wydarzenia dokumentowana była za pomocą aparatu fotograficznego oraz kamery i posłuży między innymi, jako materiał promujący zbliżające się Mistrzostw Świata Karate Kyokushin – Kraków 2021. Wszystkim uczestnikom zgrupowania dziękujemy za stworzenie świetnej atmosfery i wspólny trening, a sensei Krzysztofowi Kopciowskiemu (3 Dan) i całemu WKKK gratulujemy bardzo dobrej organizacji zgrupowania MOZK. Osu!