Egzaminacyjne zmagania młodych karateka i wizyta Św. Mikołaja w ARS Klub Kyokushinkai.

W dniu 7 grudnia 2013, w godzinach 13:00 – 17:00, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej odbył się egzamin na wyższe stopnie
w Karate Kyokushin, do którego przystąpiła zdecydowana większość (ponad osiemdziesięciu) młodych pasjonatów sztuki Karate Kyokushin, trenujących w ARS Klub Kyokushinkai. Skład komisji egzaminacyjnej tworzyli: sensei Grzegorz Popiołek (2 dan), sensei Arkadiusz Sukiennik (2 dan) i sensei Robert Dziedzic (1 dan).
Po bardzo wyczerpującym egzaminie, który składał się z testu sprawnościowego, sprawdzianu umiejętności technicznych oraz kumite (walka) komisja egzaminacyjna poinformowała zdających o wynikach egzaminu. Dla znakomitej większości egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym. Za szczególnie wysoki poziom umiejętności, zaangażowanie i postawę podczas egzaminu wyróżnieni zostali: Julia Adamczyk, Renata Sukiennik, Aleksandra Kopka, Emilia Poręba, Justyna Jeż, Joanna Smoter, Milena Sukiennik, Monika Grzesik, Katarzyna Pilawska, Oliwia Kita i Jakub Kądziołka. Jak powiedzieli prowadzący egzamin sensei“bez względu na wynik – wszystkim,   którzy dzisiaj podjęli wyzwanie i trud związany z egzaminem  należy się szacuneki uznanie. Karate Kyokushin to poznawanie granic własnych możliwości i dążenie do doskonałości, we wszystkim, co robimy. Dzisiaj próbujecie osiągnąć doskonałość w sztuce Karate Kyokushin. Kyokushin uczy między innymi wytrwałości w dążeniu do celu. Oby duch wytrwałosci, którego uczy Kykokushin wzmacniał się w Was z każdym treningiem. Poprzez wytrwałość można osiągnąć sukces nie tylko w Karate Kyokushin ale i w innych dziedzinach życia – w szkole, w pracy.Oby duch wytrwałości oraz wartości jakie niesie i uczy Kyokushin Karate nigdy Was nie opuściły – w młodości i w dorosłym życiu. Gratulacje!”Po zakończonym egzaminie wszystkie obecne dzieci spotkała miła niespodzianka.
W sali pojawił się niespodziewany gość – Św. Mikołaj, który obdarował wszystkie zgromadzone w sali dzieci pełnymi słodyczy paczkami oraz klubowym kalendarzem na 2014 rok. Mikołaj podkreślił, że odwiedza dzieci w tym klubie kolejny raz i kolejny raz jest zachwycony i pełen podziwu dla młodych karateków. Dzień wcześniej Mikołaj odwiedził również cheerleaderki ARS i pełen podziwu dla ich umiejętności oraz odniesionych w mijającym roku sukcesów również obdarował je prezenami. Obiecał, że za rok również odwiedzi członków ARS Klub Kyokushinkai – Limanowa.