• Album 2019 »
  • Pucharu Polski Karate Kyokushin 2019