“Największym powodem do chwały nie jest to, że nigdy nie upadamy, ale to, że potrafimy się po upadku podnieść.”
“Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od innych.”
“Szlachetny wielkie sobie stawia cele, prostak ku małym zdąża.”
“Brakiem odwagi jest wiedzieć co prawe, lecz tego nie czynić.”
“Milczenie to przyjaciel, który nigdy nie zdradza.”