WRACAMY DO NORMALNEGO SYSTEMU TRENINGÓW !

Przez cały okres kwarantanny spotykaliśmy się na treningach online. Zdarzyły się też wspólne seanse filmowe ??. Ta forma w jakimś stopniu wypełniła brak normalnych treningów, ale bezsprzecznie wszystkim brakowało atmosfery sali treningowej i wszystkiego tego, co wiąże się z treningiem w Dojo. Ku zadowoleniu wszystkich zostały zniesione obostrzenia wynikające z pandemii koronowirusa i mamy nadzieję, że nie wrócimy już do tych czasów.

Informujemy wszystkich naszych klubowiczów, że od 9 czerwca wróciliśmy do normalnego systemu treningowego – w grupach jak przed pandemią. W związku z tym zapraszamy wszystkich do powrotu i wznowienia treningów.

Jednocześnie informujemy, że cały czas zachowujemy wymagane środki ostrożności, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020r., wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz wytycznych Polskiego Związku Karate, w szczególności:
• Wszyscy uczestnicy treningów zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem do sali treningowej (Dojo). Środki są zapewnione przez zarządcę obiektu, w którym trenujemy. Dodatkowo będą również zapewnione przez Klub.
• Przed wejściem do sali treningowej (Dojo) każdemu trenującemu zostanie zmierzona temperatura ciała każdemu. Osoba, u której zostanie stwierdzona podniesiona temperatura ciała (stan podgorączkowy) nie będzie mogła uczestniczyć w treningu, a fakt ten zostanie odnotowany na liście obecności.
• Z uwagi na powyższe, prosimy o przychodzenie na trening nie wcześniej niż 5-10 minut przed rozpoczęciem treningu oraz szybkie opuszczenie sali po zakończeniu treningu.
• Wszyscy uczestnicy treningów będą musieli podpisać oświadczenie (do pobrania na naszej zamkniętej grupie klubowej FB), w których stwierdzać będą, iż w chwili obecnej nie mają żadnych objawów chorobowych oraz zobowiążą się do natychmiastowego powiadomienia Klubu w przypadku wystąpienia takowych.
• Obecność w sali treningowej (Dojo) podczas treningów będzie sprawdzana i odnotowywana, tak, aby w przypadku uzyskania informacji o pojawieniu się wirusa wśród członków Klubu, można było zidentyfikować osoby, które mogłyby mieć kontakt z taka osobą.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.
DO ZOBACZENIA NA TRENINGU, OSU!

WRACAMY DO NORMALNEGO SYSTEMU TRENINGÓW

WRACAMY DO NORMALNEGO SYSTEMU TRENINGÓW