Członowie ARS Klub Kyokusinkai

Zarząd Ars Klub Kyokushinkai zaprasza wszystkich Członków Klubu na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego ARS Klub Kyokushinkai, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017r. w ZSS nr 3 w Limanowej w sali nr 50 o godzinie 1800 – I termin i o godzinie 1830 – II termin. Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy z działalności naszego Stowarzyszenia oraz Zarządu klubu, w tym zatwierdzenie RZiS oraz
Bilansu klubu za rok 2016.

Przewidywany Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Statutowego Członków ARS Klub Kyokushinkai:
1. Przywitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jego zastępcy i sekretarza.
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Prezesa PZK za okres od Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w 2016r.
6. Sprawozdanie bilansów (finansowych) rocznych PZK za 2016 rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami (5 min dla 1 Członka).
9. Głosowania.
10. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                            Zarząd
                                                                                                                                               ARS Klub Kyokushinkai

Pliki do pobrania