Członowie ARS Klub Kyokusinkai                                                     


            W imieniu Zarządu ARS Klub Kyokushinkai zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków ARS Klub Kyokushinkai, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2016, godzina 15:00 w ZSS nr 3 w Limanowej – sala nr 50.

Przewidywany program zebrania:

  1.  Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i Sekretarza Zebrania
  3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu Sportowego ARS KLUB  KYOKUSHINKAI
  4.  Podsumowanie osiągnięć sportowych w roku 2015
  5.  Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Klubu Sportowego ARS KLUB KYOKUSHINKAI oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2015 rok. Przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wymienionych wyżej sprawozdań
  6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
  7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
  8.  Wolna dyskusja i wnioski. Zakończenie Zebrania.

Proszę o obecność wszystkich Członków uprawnionych do głosowania.

Z poważaniem
Arkadiusz Sukiennik
Prezes Zarządu

ARS Klub Kyokushinkai

 

Pliki do pobrania