“Moje motto brzmi: sztuki walki zaczynają się i kończą na uprzejmości, a maniery muszą być nienaganne.”

“Prawdziwy zwycięzcami są ci, którzy zwyciężają w pojedynkach dnia codziennego.”

“Karate przedstawia powrót do idei siły na rzecz dobra i ochrony ludzkości, a odwrót od siły służącej podbojom i zniszczeniu. Twierdzę, że musimy być mocni, ale nie wojowniczy. Miłość do rodziców, szacunek dla nauczycieli, zaufanie w stosunku do przyjaciół oraz skromność wydają się być korzeniami budo karate kyokushin.”

“Intensywny trening służy bardziej wyrabianiu stanowczości ducha i pokonywaniu własnych słabości niż rozwijaniu silnego data. Z jednej strony, człowiek jest w stanie doprowadzić siebie do całkowitego zniszczenia, z drugiej jednak – posiada nie ograniczoną zdolność rozwoju i samodoskonalenia. Sukces zależy od wyznaczenia celu i wytrwałego dążenia do jego osiągnięcia.”

“Konfucjusz, który jest niewątpliwie jednym z na/większych filozofów wszechczasów, powiedział, że to właśnie uprzejmość i szacunek wobec drugiej osoby pozwalają wyższej cywilizacji panować nad barbarzyńcami.”

“Gdy byłem dzieckiem, uczono nas żyć tak, abyśmy nigdy nie wstydzi/i się wobec rodziny, nauczycieli czy przyjaciół. Dzisiaj nie uczy się dzieci podobnych rzeczy i zastanawiam się, co poczną bez takich nauk. Czy dzisiejszy sposób nauczania, który skłania się nadto ku egalitaryzmowi, a nie zaszczepia dość mocnego ducha, może pomóc młodzieży w obraniu celów i podjęciu decyzji, kim chce w życiu zostać?”

“Człowiek bez dążeń przypomina okręt bez steru albo konia bez uzdy. Wielu takich ludzi żyje w naszym społeczeństwie. Trzeba pamiętać, że dążenia konsekwentnie porządkują życie.”

“Każdy, nawet w ubóstwie, jest w stanie zrozumieć czym jest uprzejmość. Najważniejszym obowiązkiem człowieka jest działalność na rzecz dobra innych ludzi. Ludzie powinni szanować bóstwa i starać się swoim życiem zbliżać do ideałów, ale sami bóstwami stać się nie mogą. Nie da się całkowicie wyeliminować pewnych instynktów, które nami kierują, oczywiście tych złych. Wszyscy jesteśmy jednak zobowiązani do ograniczania własnych żądz dla dobra całej ludzkości.”

“Uważam, że kyokushin karate może być nośnikiem mądrości i tradycji płynących z orientalnej kultury, która przecież tak silnie związana jest ze współczesnym światem. Nawet, kiedy umrę, mam nadzieję, że kyokushin nadal będzie rozwijało się, tak długo, jak długo będzie istniał rodzaj ludzki. Uważam, że karate jest najmocniejszą sztuką walki na Ziemi, a kyokushin najsilniejszą ze wszystkich. Uczy ono bowiem przyjmować wyzwania, stawiać im czoło w poczuciu ducha walki„Karate jest sztuką i filozofią walki.”

“Nie jest ważna przegrana czy wygrana, ale doskonalenie samego siebie.”

“Podążanie drogą Budo jest jak wspinanie się na urwisko – ciągle w górę bez odpoczynku. Wymaga to absolutnego i nie schlebiającego sobie poświęcenia dla tego zadania.”

“Nawet dla człowieka uprawiającego sztuki walki pozycja pieniędzy nie może być ignorowana. Jednak należy się wystrzegać przywiązania do nich.”

“Wszystkie egoistyczne żądze powinny być spalone w łagodzących płomieniach ciężkiego treningu.”

“Prawdziwą istotę drogi Budo można uświadomić sobie jedynie poprzez doświadczenie. Wiedząc o tym, naucz się, by nigdy nie bać się jej wymagań.”

”Droga karate zaczyna się i kończy na uprzejmości
Bądź zatem należycie i szczerze uprzejmy przez cały czas. ”

”Podążanie drogą Budo jest jak wspinanie się na urwisko – ciągle
w górę bez odpoczynku. Wymaga to absolutnego i nie schlebiającego
sobie poświęcenia dla tego zadania. ”

”Staraj się przejmować inicjatywę we wszystkich sprawach,
przez cały czas chronić się przed akcjami rodzącymi się
z egoistycznych uraz lub bezmyślności. ”

”Nawet dla człowieka uprawiającego sztuki walki,
pozycja pieniędzy nie może być ignorowana.
Jednak powinno się wystrzegać przed przywiązaniem do nich. ”

”Droga Budo skupia się na postawie.
Staraj się utrzymać właściwą postawę przez cały czas.

”Droga Budo zaczyna się po 1000 dniach i staje się
opanowana po 10000 dniach treningu. ”

”W drodze Budo samoobserwacja daje mądrość.
Zawsze przypatruj się swoim akcjom jako możliwości
doskonalenia się. ”

”Istota i cel Budo są uniwersalne.
Wszystkie egoistyczne żądze powinny być spalone
w łagodzących płomieniach ciężkiego treningu. ”

”Droga Budo zaczyna się w punkcie a kończy na okręgu.
Proste linie rodzą się z tej podstawy. ”

”Prawdziwą istotę drogi Budo można uświadomić
sobie jedynie poprzez doświadczenie.
Wiedząc to naucz się nigdy nie bać się jej wymagań. ”

”Zawsze pamiętaj: W sztukach walki nagrody za pewne i wdzięczne serce
są naprawdę obfite.”